kennismakings-training met tennisschool House of Tennis

Hallo ouders,

De tennisverenigingen in de gemeente willen u en uw tennissende
kind(eren) uitnodigen! Voor een kennismakings-training met tennisschool House of Tennis op zaterdag 29 juni bij DLTC. En daarmee kennismaking met het concept van het cluboverstijgend trainen.

In september 2018 zijn we gestart met dit traject. House of Tennis begeleidt sindsdien 33 kids (3 groepen) tussen 7 tot 15 jaar. Voor kids die aanvullend op de clubtraining(en) extra uitdaging zoeken.

Ben je nieuwsgierig en wil je kennis maken, mail dan naar jeugd@deventertennis.nl. Geef naam, leeftijd en kleur door waar nu competitie in wordt gespeeld. Aan het einde van dit bericht is het tijdschema voor 29 juni opgenomen.

Waarom cluboverstijgend?

De verenigingen in de gemeente hebben afgesproken het jeugdtennis in Deventer een boost te geven. Een projectgroep is aan de slag gegaan. Met onder andere het thema talentontwikkeling. Door voorzitters, jeugdcommissies en trainers is de wens tot cluboverstijgend trainen geuit, aangeboden door een niet-clubgebonden tennisschool. Met het idee om kinderen van gelijk niveau wekelijks bij elkaar te kunnen brengen om elkaar uit te dagen en het tennissend niveau omhoog te brengen. Door dit aanbod wordt een doorgaande leerlijn in Deventer neergezet: basis bij de club – cluboverstijgend en toptennis (tennisschool Huib Troost op Park Bathmen).

Enkele kenmerken van cluboverstijgend trainen

  • Spelers maken spelers: hoe meer weerstand in de training, hoe hoger het niveau. Bijeenbrengen van kids zelfde niveau uit diverse verenigingen
  • Baantraining in combinatie met bewegingsscholing / fysieke training (Rood-Oranje 1,5 uur – Groen-Junioren 2,5 uur)
  • De wintertraining is in de hal om zo continuïteit in techniektraining te kunnen bieden. Buitentrainingen vinden momenteel plaats op Park Bathmen en TC Schapekolk
  • Kinderen blijven lid bij de eigen club, trainen daar één of meerdere keren per week en spelen competitie voor de club.
  • 1x per week, gedurende 40 weken
  • Training op doordeweeksedag, zodat weekend vrij blijft voor andere sporten, competitie/toernooien.

Waarom House of Tennis?

House of Tennis is een door de KNLTB gecertificeerde tennisschool voor onderbouw (tot 12 jaar) en bovenbouw (>12 jaar). Van de laatste zijn er maar 7 in Nederland! Het kernteam wordt gevormd door voormalig bondstrainers die de finesses van het trainen beheersen. Gespecialiseerde conditie- trainers zijn ook lid van het team. House of Tennis biedt inmiddels in vijf regio’s cluboverstijgend trainen aan (oa Arnhem, Nijmegen, Noord-West Veluwe). Hier is veel enthousiasme over de trainingsvormen en is het niveau van de kids aanzienlijk verbeterd. Op de site Deventer Tennis staat een filmpje van House of Tennis met leeftijdsgebonden bewegingsscholing. Naast de wekelijkse training streeft House of Tennis ernaar om uitwisselingen met andere regio’s te organiseren, een jaarlijkse fysieke test af te nemen (als evaluatie instrument) en een jaarlijks tenniskamp.

Op zaterdag 29 juni wordt op de banen van DLTC een training aangeboden door House of Tennis. Alle kinderen die dit leuk vinden zijn van harte welkom. Uw kind hoeft echt niet de clubkampioen te zijn! Om tennistechnisch te ontwikkelen staan plezier en fanatisme voorop. Er zijn veel tennistoppers die pas laat tot bloei kwamen en tennis lang combineerden met andere sporten!

Clubtrainers zijn ook uitgenodigd voor 29 juni. Evenals de kids die vanaf september al meedoen. Zij kunnen natuurlijk door u bevraagd worden.

Hoe verder ná 29 juni

Mocht u en uw zoon/dochter ná deze dag interesse hebben in het cluboverstijgend trainen, kunt u dit kenbaar maken aan Manon Wagenmans en/of via jeugd@deventertennis.nl. U ontvangt dan nadere informatie over het concept en de kosten. Kosten zijn momenteel volledig voor de ouders.
In de zomerperiode krijgt u een uitnodiging voor een 2e training. We gaan ervan uit dat de kids die aanwezig zijn op deze 2e trainingsdag serieus interesse hebben. House of Tennis streeft ernaar in die periode ook te kunnen communiceren over de trainingsdagen en –tijden. Na de 2e trainingsdag worden de groepen gemaakt. Niveau en leeftijd zijn leidend. Daarna wordt e.e.a. geformaliseerd. Let op: er wordt een jaarprogramma afgesloten!! De trainingen van het nieuwe seizoen starten in de 2e helft van september, direct in de hal.

Programma 29 juni

Heeft u vragen, dan kunt u deze instantie stellen aan uw eigen Jeugdcommissie of via eerder genoemd mailadres. Mocht uw kind graag willen, maar écht verhinderd zijn op 29 juni, laat dit dan ook weten via de mail.

Namens Deventer Tennis en de Projectgroep,

Marco Hetjes en Manon Wagenmans