Promoten van de racketsort: laagdempelige instap sportverenigingen

7 Racketsportverenigingen, 5 basisscholen, Etty Hillesum Lyceum en het Sportbedrijf Deventer werken samen om tieners opnieuw bij sportverenigingen te betrekken, lid te laten worden en te voorkomen dat ze afhaken met sporten. Dit is de basis van de subsidieaanvraag ‘SportStars’ die eind februari is ingediend bij de subsidie-verlenende instantie ZonMW.

Om tieners aan het sporten te krijgen vinden we het belangrijk dat we ze een laagdrempelig aanbod bieden en met diverse sporten kennis laten maken. Wordt deze zomer de subsidie voor het ingediende project aan ons toegekend, dan zullen wij Deventer tieners kennis laten maken met diverse racketsporten tijdens hun lessen lichamelijke opvoeding op de middelbare school. Dit combineren we vervolgens met een buitenschools aanbod. Uiteindelijk hopen we hierdoor dat onze Deventer tieners actief lid worden bij een van de vele sportverenigingen die Deventer te bieden heeft.

We zien dat het aantal lidmaatschappen van kinderen die van de basisschool naar de middelbare school gaan, aanzienlijk afnemen. Is van de tieners van 10- 12 jaar in bovenbouw basisonderwijs nog ongeveer 60% tot 70% lid van een sportvereniging, in het voortgezet onderwijs keldert dit aantal lidmaatschappen al snel naar 25% op 14 jarige leeftijd. Zonde! Met ons project proberen wij te voorkomen dat deze tieners afhaken. In gesprekken met deze tieners blijkt namelijk dat zij wel graag willen sporten en fit willen blijven, maar door drukte rond school en de kosten voor een sportlidmaatschap haken ze toch af. Het blijkt dat er ook weinig ondersteuning is voor het sporten door de familie en hun omgeving.

Met deze subsidie aanvraag willen we dit patroon doorbreken. De 7 sportverenigingen spelen in op de behoeften van tieners door een laagdempelige instap bij sportverenigingen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door modules van 4-6 bijeenkomsten aan te bieden, iedere module wordt afgerond met een toernooi waar ook ouders bij betrokken zijn.

Met deze gezamenlijke subsidieaanvraag willen we de samenwerking tussen de Deventer tennisclubs, Basisscholen en het Deventer Sportbedrijf verder versterken. Deze zomer ontvangen we bericht over de toekenning. Fingers crossed!