House of Tennis

Op 7 juli zijn alle tennissende kids in de gemeente Deventer welkom bij een kennismakingstraining door tennisschool House of Tennis. House of Tennis zal vanaf september cluboverstijgend trainen aanbieden voor de kids die dit willen. Aanvullend op de reguliere clubtraining. Wekelijks wordt er een blok technische training en bewegingsscholing gegeven. De volledige uitnodiging is via de eigen JC toegezonden en vind je ook hier. Aanmelden gaat door een mail te sturen naar jeugd@deventertennis.nl

Het programma voor 7 juli op DLTC

House of Tennis (HoT) is één van de gecertificeerde KNLTB gecertificeerde tennisscholen. Voor zowel onderbouw (<12 jaar) en bovenbouw (>12 jaar). Voor de laatste groep zijn slechts 7 scholen in Nederland gecertificeerd. House of Tennis biedt programma’s voor clubtraining, regiotraining en toptennis. Betrokken trainers hebben veel ervaring met talentontwikkeling, enkele zijn voormalig bondstrainers. Ook is er specialistische kennis in huis over bewegingsscholing. Het cluboverstijgend trainen (zoals wij het in Deventer noemen) is hetzelfde als regiotraining. Inmiddels heeft HoT veel ervaring opgedaan met dit concept. In regio’s als Arnhem, Nijmegen zijn ze al actief en is er grote tevredenheid bij de verenigingen. Na overleg met voorzitters, jeugdtrainers en jeugdcommissies is gekozen om dit concept aan te bieden zodat in Deventer/de regio er ook een doorgaande leerlijn is. Van club naar cluboverstijgend en toptennis (op het park TC Salland). In het concept werkt HoT samen met de clubtrainers. Zij staan samen met de trainers van HoT voor de groep. Positieve impulsen voor zowel de kids als de clubtrainers.

Voor een impressie van bewegingsscholing bij House of Tennis zie www.houseoftennis.nl